ครูตา

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร


1. ได้รู้จักการสร้างปล็คของตัวเอง
2. เข้าใจการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่าเดิม
3. ได้เรียนรู้จักการระบบคอมพิวเตอร์

zwani.com myspace graphic comments
Myspace What's Up Graphics

ไม่มีความคิดเห็น: