ครูตา

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

3. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


1. ได้รู้หลักการเขียนภาษาไทย
2. ได้เข้าใจการเขียนภาษาไทยบางคำได้ถูกต้อง
3. ได้ฝึกการพูด ฟัง อ่านเขียน ได้ถูกต้อง
4. ได้รู้จักสำนวนและการสัมผัสสระ
5. ได้เข้าใจความรู้สึกของภาษาไทยjavascript:void(0)
zwani.com myspace graphic comments
Myspace Christian Comments

ไม่มีความคิดเห็น: